Open avonden

Wil je even op adem komen en ruimte maken voor wat in jezelf speelt? Wil je oefenen en nieuwe inspiratie opdoen?

Op de open avonden is iedereen met enige focuservaring welkom. Je hoeft zeker geen ervaren focusser te zijn. Het is voldoende vertrouwd te zijn met het proces en als luisteraar aanwezig te kunnen zijn zonder de focusser 'voor de voeten te lopen'. Na een korte inleiding focussen we in twee- of drietallen; je focust dus een keer en begeleidt een keer. Aan het einde van de avond komen we weer bij elkaar om kort ervaringen uit te wisselen: wat werkt? of wat werkt juist niet?

De volgende avond is eenmalig op dinsdag: 5 november. Daarna is het weer de eerste woensdag van de maand. Inloop is vanaf 19:45 uur; om 20:00 uur starten we met focussen. Einde van de avond is tussen 21:30 en 22:00 uur. Deelname is gratis. Opgave: focusingutrecht@icloud.com